Opłaty dotyczące Klubu PZJ

Jeśli Chcesz Zarejestrować Klub, bądź opłacić Składkę Roczną lub Licencję sportową dla Zawodników Twojego Klubu, wybierz poniżej odpowiedni produkt.

Po wypełnieniu formularza naliczy się odpowiednia kwota do zapłaty.

Cennik